Search
  • Tamar Schori

אופני תצוגה

היער הדיגיטלי הוא תוכנה להצגת סיפור הקמת הישוב דרך האנשים שהקימו אותו. המייסדים ומשפחותיהם.

ניתן לנווט בפס זמן סיפורי המתאר את הקמת הישוב או לצלול ליער השבטים. לכל זוג מייסדים עץ המבטא בצורתו את הסתעפות השבט. המבקר ביער הדיגיטלי יכול לצפות בכל עץ בנפרד ובתמונות ואנקדוטות מחיי כל משפחה. מנוע חיפוש מאפשר לך להגיע לעץ השבט שלך.


הפרוייקט יכול להיות מוצג על מסכי מגע גדולים, או דרך מקרנים והוא מיועד לבתי ראשונים, מרכזי מבקרים ומרכזי מורשת.
#bloggingtips #WixBlog

0 views