Search
  • Tamar Schori

היער הדיגיטלי

היער הדיגיטלי היא תוכנה המספרת את סיפור הקמת היישוב דרך האנשים שהקימו אותו. התוכנה נועדה למרכזי מבקרים, מרכזי מורשת ובתי ראשונים. כל שבט מיוצג על ידי עץ, כל עץ שונה וייחודי ומייצג את מבנה השבט ואת המייסדים, וצאציהם, עד בני נינים.
המחשת מורשת דיגיטלית

ניתן לנווט בפס זמן סיפורי על הקמת הישוב או לצלול ליער ולבקר בכל עץ בנפרד ולצפות בתמונות ואנקדוטות מחיי המשפחה. מנוע חיפוש מאפשר לך להגיע לעץ המשפחתי שלך.


הפרוייקט יכול להיות מוצג על מסכי מגע גדולים, או דרך מקרנים והוא מיועד לבתי ראשונים, מרכזי מבקרים ומרכזי מורשת.


זו דרך מצויינת להנגיש לנוער את סיפור הקמת הישוב דרך האנשים.


לפרטים נוספים: תמר שחורי - 054-4560136
#bloggingtips #WixBlog

0 views